Mandragora Medieval Fest

Conceptualització d’un festival cultural i disseny editorial per a aquest.

Em vaig ocupar també del contingut escrit (recerca, redacció i traducció), així  com de la realització de les principals fotografies.

El llibre documental del Mandragora Medieval Fest va dirigit principalment als amants dels usos i tradicions més belles de l’Edat Mitjana, per això es presenta amb una sobrecoberta a mode de corsé que deixa entreveure la marca gràfica del festival.

Per a la creació d’aquest singular corsé, vaig triar papers amb textures especials i d’alt gramatge, que emulessin l’elegància d’aquesta peça i que invitessin al tacte i la curiositat.
A la coberta trobem el segell del festival, estampat amb cop sec en tinta plata.
Cada capítol es divideix en dues seccions: una introducció històrica en relació al que veurem a l’event, i un apartat fotogràfic, que recull les imatges més destacades del festival. Tots els capítols comparteixen l’estructura de maquetació i el codi gràfic, però es diferencien cromàticament.