EQUINOX Urban Housing

Les clientes volien una web multiidioma, adaptada a dispositius mòbils, de fàcil navegació i continguts ben jerarquitzats, que poguessin mantenir i ampliar de forma autònoma.