Canela tipography

Disseny d’una tipografia des de zero.

Les imatges reflexen sintèticament el procés: treball en cal·ligrafia itàlica, esbossos a mà sobre la base cal·ligràfica, correccions, digitalització, alfabet i aplicació en context.